ชาวเลรับรางวัล งาน MBM Award 2020

Chaolay Mbm award

ร้านชาวเล ซีฟู้ดส์ได้รับเกียรติให้รับรางวัล MBM Award สาขา Business Success Award ประจำปี 2020 ในวันที่24 กุมภาพันธ์ 2020 

Chaolay Mbm award
Chaolay Mbm award 6
Chaolay Mbm award
Chaolay Mbm award
Upload Image...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *